شغل نشان

برچسب‌ "oak leaf"

باتری سدیمی که با برگ درخت بلوط شارژ می شود !

چنگیز قیاسی | جمعه 07 اسفند 94 - 01:20

باطری سدیمی که با برگ درخت بلوط شارژ می شود! این دستاورد دانشمندان دانشگاه مریلند و مرکز ملی علوم نانو و فناوری پکن…