شغل نشان

برچسب‌ "Oil Wells in Iraq Burning"

تصاویر ناسا از آتش سوزی چاه‌های نفت عراق

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۸ شهریور ۹۵ - ۱۱:۵۴

آتش سوزی چاه‌های نفت عراق از نگاه دوربین ماهواره‌ی لندست ۸ ناسا در حالی این روزها مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار…