آرشیو برچسب: oil

انتظار اتحادیه اروپا برای خرید گاز از ایران ؟

به گزارش میهن پست – هیأت اجرایی کمیسیون اروپا گفته است که افزایش همکاری های انرژی با ایران را که غنی از نفت است، رد نمی کند اما این امر فقط در صورتی محقق خواهد شد که همه نگرانی های مربوط با برنامه هسته ای این کشور رفع شود.

متن کامل »