شغل نشان

برچسب‌ "ORBI Prime"

عینک اوربی پرایم ۴ پشت سرتان را با تصویری ۳۶۰ درجه نمایش می دهد !

چنگیز قیاسی | دوشنبه 24 آبان 95 - 05:35

با عینک اوربی پرایم ۴ در حالی می توان پشت سرتان را با تصویربرداری ۳۶۰ درجه تماشا کنید که این عینک تصویربرداری – ۴…