برچسب‌ "Painting Cloud"

نقاشی که هر روز با ابرها هنرنمایی می کند !

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۲۷ شهریور ۹۶ - ۰۳:۴۷

قبل از توضیح در مورد نقاشی با ابر باید گفت که حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که ابرهایی را در آسمان به…