برچسب‌ "Painting with light"

ترسیم هنرمندانه نقاشی با سایه اشیا !

طاهره تکش | جمعه، ۲۱ مهر ۹۶ - ۰۲:۱۱

ترسی هنرمندان نقاشی با سایه اشیا توسط یک نقاش خوش ذوق بلژیکی بنام – وینکنت بال – در حالی این روزها مورد توجه…