شغل نشان

برچسب‌ "personality"

نکاتی جالب و شنیدنی برای متفاوت بودن در اجتماع ؟

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 23 مهر 94 - 02:14

میهن پست – اطمینان داشته باشید که بعضی از مردم تفاوت های بیشتری با بقیه دارند، ولی همه ی ما تجربیات و ویژگی…