شغل نشان

برچسب‌ "polycythaemia"

بيماري غلظت خون و راه هايي براي درمان آن؟

چنگیز قیاسی | جمعه 07 فروردین 94 - 10:51

به گزاش ميهن پست – افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون را، غلظت خون می گویند. اگر میزان هموگلوبین خون در آقایان بیشتر از…