شغل نشان

برچسب‌ "polycythaemia"

بيماري غلظت خون و راه هايي براي درمان آن؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۰۷ فروردین ۹۴ - ۱۰:۵۱

به گزاش ميهن پست – افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون را، غلظت خون می گویند. اگر میزان هموگلوبین خون در آقایان بیشتر از…