شغل نشان

برچسب‌ "Pouncer"

ساخت پهباد خوردنی Pouncer توسط یک نظامی انگلیسی !

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 24 شهریور 95 - 08:18

ساخت پهباد خوردنی Pouncer توسط یک نظامی انگلیسی این روزها در حالی مورد توجه قرار گرفته است که این پهپاد با بال‌های قابل خوردن…