شغل نشان

برچسب‌ "Queen of the Desert American girl"

مرد آمریکایی دخترش را ملکه صحرای بی صاحب بئر طویل کرد ؟!

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۴ اسفند ۹۴ - ۰۴:۵۷

مرد آمریکایی دخترش را ملکه صحرای بی صاحب بئر طویل کرد تا این اقدام وی کماکان مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد؟ این…