آرشیو برچسب: Queen of the Desert American girl

مرد آمریکایی دخترش را ملکه صحرای بی صاحب بئر طویل کرد ؟!

مرد آمریکایی دخترش را ملکه صحرای بی صاحب بئر طویل کرد تا این اقدام وی کماکان مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد؟ این مرد آمریکایی با تملک یک قطعه زمین در نزدیکی مرز مصر و سودان که به بیر طویل یا بئر طویل مشهور است با برافراشتن پرچمی در این منطقه برافراشته و ضمن اعلام استقلال، دختر خردسال خود را ملکه این منطقه خواند. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »