شغل نشان

برچسب‌ "Reconnaissance Orbiter"

جدیدترین تصویر تهیه شده از زمین و ماه توسط ماهواره‌های اکتشافی ناسا در مدار مریخ

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۱ دی ۹۵ - ۰۴:۳۶

جدیدترین تصویر تهیه شده از زمین و ماه توسط ماهواره‌های اکتشافی ناسا در مدار مریخ در حالی تهیه و به زمین ارسال شده…