آرشیو برچسب: Scout TK

با دوربین Scout Tk شب‌های تاریک را به روشنی تماشا کنید

با دوربین Scout Tk شب‌های تاریک را به روشنی تماشا کنید؟ این شاید تنها جمله مفهومی و ساده ای است که می توان برای دوبین Scout Tk به کار برد. در این میان  برخی از جانداران، اندامی در بدن خود دارند که به آنها امکان می‌دهد در تاریکی مطلق با ردیابی حرارت، اطراف خود ببیند. بشر نیز از همین قابلیت استفاده کرده و به این ترتیب دوربین های حرارتی به وجود آمده اند که به شما امکان می‌دهد در تاریکی هم بببنید. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »