شغل نشان

برچسب‌ "Scout TK"

با دوربین Scout Tk شب‌های تاریک را به روشنی تماشا کنید

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 22 آذر 96 - 09:05

با دوربین Scout Tk شب‌های تاریک را به روشنی تماشا کنید؟ این شاید تنها جمله مفهومی و ساده ای است که می توان…