آرشیو برچسب: Second

معیار سنجش طول یک ثانیه چگونه محاسبه شده است ؟!

معیار سنجش طول یک ثانیه

معیار سنجش طول یک ثانیه چگونه انجام شده و آیا واقعا می‌دانید که طول یک ثانیه چقدر است؟ دانش واقعیِ پشت پرده‌ی سنجش زمان به شما اثبات خواهد کرد که اشتباه می‌کنید. این سوال از آن پرسش‌هایی است که شما را مانند آلیس وارد سرزمین عجایب می‌کند: طول یک ثانیه واقعا چقدر است؟ در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »