شغل نشان

برچسب‌ "Second"

معیار سنجش طول یک ثانیه چگونه محاسبه شده است ؟!

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۰۹ اسفند ۹۶ - ۰۳:۵۱

معیار سنجش طول یک ثانیه چگونه انجام شده و آیا واقعا می‌دانید که طول یک ثانیه چقدر است؟ دانش واقعیِ پشت پرده‌ی سنجش…