آرشیو برچسب: Shoe Without A Footprint

تولید کفش کتانی با استفاده از دی اکسید کربن بازیافتی !

تولید کفش کتانی با گازهای گلخانه ای

تولید کفش کتانی با استفاده از دی اکسید کربن بازیافتی در حالی این روزها مورد توجه قرار گرفته است که محققان موفق به طراحی و تولید یک کفش کتانی جدید از بازیافت گازهای گلخانه ای شدند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »