شغل نشان

برچسب‌ "Shoe Without A Footprint"

تولید کفش کتانی با استفاده از دی اکسید کربن بازیافتی !

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۹۵ - ۰۹:۳۰

تولید کفش کتانی با استفاده از دی اکسید کربن بازیافتی در حالی این روزها مورد توجه قرار گرفته است که محققان موفق به…