شغل نشان

برچسب‌ "Smart Camera Hexagone"

دوربین هوشمند Hexagone احتمال تصادف دوچرخه سواران را پیش بینی می کند؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 07 شهریور 96 - 06:12

قبل از توضیح در مورد دوربین هوشمند Hexagone بد نیست بدانید که یکی از مشکلات دوچرخه سواران نبود آیینه های کناری برای کنترل فضای…