شغل نشان

برچسب‌ "Smart Desk"

با میز هوشمند کرویلوکس آشنا شوید ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۰۴ شهریور ۹۶ - ۱۱:۵۵

با میز هوشمند کرویلوکس آشنا شوید چرا که بسیاری از این فناوری های نوین و هوشمند، روند و شرایط  زندگی روزمره بیشتر ما…