شغل نشان

برچسب‌ "Smart Shirts"

لباس هوشمند با قابلیت سنجش آلودگی هوا ساخته شد ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 12 شهریور 96 - 04:34

لباس هوشمند با قابلیت سنجش آلودگی هوا در حالی ساخته شده که مدت ها است که برای طراحی و تولید یک سری جدید…