آرشیو برچسب: Software Lie Detector

نگاهی به نرم افزار دروغ سنج ساخته شده توسط محققان دانشگاه میشیگان + عکس

با گسترش علم و تکنولوژی این بشر به زودی تمامی دادها و یافته های مخفی درون خود را خود را روز به طور کامل آن هم توسط ابزارهای الکترونیکی استخراج نماید، دور از ذهن نیست، بنابراین اگر چه این روزها ماشین ها برای حدس زدن سن، شمارش کالری و حتی انجام کارهایمان مورد استفاده قرار می گیرند.اما اخیرا محققان دانشگاه میشیگان در حال استفاده از آن برای تشخیص دورغ هستند. یکی از کاربردهای نرم افزار دورغ سنج برای تشخیص شهادت افراد در دادگاه ها و موارد اینچنینی است که محققان ادعا کرده اند این نرم افزار با بررسی کلمات و ...

متن کامل »