شغل نشان

برچسب‌ "SpotMini"

سگ رباتیک SpotMini به راحتی و هوشمندانه می تواند درها را باز کند !

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۴ بهمن ۹۶ - ۰۲:۲۱

سگ رباتیک SpotMini یا همان ربات SpotMini معروف کمپانی بوستون دینامیک را باید حتما بشناسید ، توضیح بیشتر این که بوستون داینامیکس را به…