شغل نشان

برچسب‌ "Sprite کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی"

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی با زمین ارتباط گرفت

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۲۳ مرداد ۹۶ - ۰۹:۲۶

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی در حالی با موفقیت با پایگاه زمینی خود ارتباط گرفته است که این کاوشگر در واقع کوچک‌…