شغل نشان

برچسب‌ "Stein 2051 B"

جرم ستاره Stein 2051 B توسط دانشمندان اندازه‌ گیری شد

سعید ارجمندی | پنج‌شنبه 25 خرداد 96 - 08:10

اندازه‌ گیری جرم ستاره Stein 2051 B در حقیقت کار غیر ممکنی بوده که دانشمندان انجمن US Space Telescope موفق به انجام آن…