شغل نشان

برچسب‌ "Sun"

خورشید در کجای نقشه آسمان قرار گرفته است + عکس

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 97 - 09:47

نقشه آسمان در علم نجوم همان صور فلکی هستند که محل ستاره‌ ها را به کمک آن‌ ها می‌شناسیم ،اما امروز در میهن پست می…