شغل نشان

برچسب‌ "Svalbard Global Seed Vault"

خزانه جهانی بذر سوالبارد، انباری برای نجات نسل بشر + ویدیو

چنگیز قیاسی | شنبه، ۱۵ اسفند ۹۴ - ۰۸:۱۴

خزانه جهانی بذر سوالبارد انباری برای نجات نسل بشر است که در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ بطور رسمی افتتاح شد و نخستین سفارش خود…