شغل نشان

برچسب‌ "Tardigrade"

تاردیگرید tardigrade مقاومترین موجود روی زمین را بیشتر بشناسید ؟

آناهیتا یوسفی | جمعه، ۲۱ شهریور ۹۹ - ۰۲:۱۳

تاردیگریدها tardigrade موجودات کوچک و سرسختی هستند که از دشوارترین شرایط مثل دماهای کم و زیاد جان سالم به‌در می‌برند. اما به‌نظر شما،…

موجودات میکروسکوپی Tardigrade می توانند در فضا زنده بمانند + عکس

مهتاب کیانی | سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۰۹:۵۵

موجودات میکروسکوپی Tardigrade در حالی می توانند در فضا زنده بمانند که مهمترین مشخصه ی آن ها ۸ اندام با رفتاری عجیب است و…