شغل نشان

برچسب‌ "Tasting food on plane"

دلیل علمی تغییر حس چشایی و مزه غذا در هواپیما ؟

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 27 مهر 96 - 08:25

شاید شما هم تغییر حس چشایی و مزه غذا در هواپیما و به هنگام پرواز در ازتفاعات بالا را تجربه کرده باشید اما…