آرشیو برچسب: The largest canyon in the Solar System

مریخ میزبان Valles Marineri بزرگترین دره منظومه شمسی است + عکس

مریخ میزبان Valles Marineri بزرگترین دره منظومه شمسی است چرا که این دره دارای مشخصاتی همچون ۴ هزار کیلومتر وسعت،۲۰۰ کیلومتر عرض و  ۱۰ کیلیومتر عمق است که طی میلیاردها سال و به دلیل کشش های این سیاره در طول حیات خود به وجود آمده است. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »