شغل نشان

برچسب‌ "Tiny1"

نگاهی به Tiny1 دوربینی ارزان مخصوص عکاسی نجومی

چنگیز قیاسی | شنبه 28 مرداد 96 - 11:20

نگاهی به دوربین Tiny1 ارزان قیمت مخصوص عکاسی نجومی نشان می دهد که هنوز کمپانی هایی هستند که برای علاقه مندان به عکاسی…