شغل نشان

برچسب‌ "Tropidogyne pentaptera"

کشف فسیل گل ۱۰۰ میلیون ساله سالم درون یک کهربا در میانمار

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۶ مرداد ۹۶ - ۱۱:۲۲

کشف فسیل گل ۱۰۰ میلیون ساله سالم درون یک کهربا در میانمار این روزها در حالی می تواند منبعی خاص یرای پژوهشگران حوزه…