شغل نشان

برچسب‌ "ufo the MOON Apollo 11"

موجودات فضایی در تصاویر آرشیوی سفینه آپولو ۱۱ به ماه

چنگیز قیاسی | جمعه، ۰۳ شهریور ۹۶ - ۰۷:۵۱

موجودات فضایی در تصاویر آرشیوی سفینه آپولو ۱۱ به ماه در حالی این روزها منتشر شده است که صحبت های زیادی پیرامون وجود…