شغل نشان

برچسب‌ "vaccin"

آشنایی با انواع واکسن افراد بالغ و ضرورتی تجویز آن در میانسالی ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۲۷ فروردین ۹۶ - ۱۰:۱۰

قبل از توضیح در مورد واکسن افراد بالغ باید گفت که واکسن vaccin سوسپانسیونی است از ریزاندامگان‌ های کشته یا ضعیف‌ شده ویروس…