آرشیو برچسب: village on the Moon

برنامه ساخت پایگاه دائمی بر روی کره ماه توسط آژانس فضایی اروپا

برنامه ساخت پایگاه دائمی بر روی کره ماه توسط آژانس فضایی اروپا جدیدترین برنامه فضایی این سازمان است چرا که گروه تحقیقاتی اکتشافات مربوط به سطح ماه در آژانس فضایی اروپا مشغول اولین انجام آزمایش ها را در معدن سنگ روباز در آلمان هستند که بتوانند برای ساخت اقامتگاه دائمی برای فضانوردان در سطح ماه به راهکاری علمی و سازگار با شرایط جوی حاکم در آنجا برسند. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »