شغل نشان

برچسب‌ "Water On Mars"

چرا آب موجود در مریخ قابل خوردن نیست ؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 22 تیر 95 - 08:42

چرا آب موجود در مریخ قابل خوردن نیست ؟ یک پژوهش جدید نشان داده است که حتی در صورت قطعی بودن وجود آب…