شغل نشان

برچسب‌ "White Cliffs city"

شهر زیر زمینی صخره های سفید White Cliffs در استرالیا به روایت تصویر

طاهره تکش | شنبه 29 اردیبهشت 97 - 10:58

شهر زیر زمینی صخره های سفید White Cliffs نام یک شهر بیابانی و کوچک دورافتاده در استرالیاست که مردم آن برای فرار از…