آرشیو برچسب: Withdrawing oxygen from Earth to space

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران !

خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران در حالی این روزها مورد بحث محافل علمی و تخصصی پژوهشگران قرار گرفته است که نشت اکسیژن به خارج از جو زمین آرامی صورت می گیرید و هنوز هم کسی نمی داند که علت واقعی این رویداد چه چیزی است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »