آرشیو برچسب: Xenotransplantation

نگاهی به احتمال پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان ؟

نگاهی به احتمال پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان

شاید بحث علمی پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان مبحث جدیدی در حوزه پزشکی نباشد، چرا که مدت ها است که پژوهشگران و دانشمندان در تلاشند تا بتوانند این عمل غیر ممکن را به گونه ای علمی، عملی نماید.که در این میان موسسه‌ی ملی بهداشت (NIH) در مری‌لند با آزمایش هایی جالب در صدد اثبات این واقعیت مهم برای انسان است. با میهن پست همراه شوید.پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان

متن کامل »