شغل نشان

برچسب‌ "Xenotransplantation"

نگاهی به احتمال پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان ؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۲۰ فروردین ۹۵ - ۱۱:۱۹

شاید بحث علمی پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان مبحث جدیدی در حوزه پزشکی نباشد، چرا که مدت ها است که پژوهشگران و…