شغل نشان

برچسب‌ "xghr"

خودکشی پس از قتل دوقلوها

چنگیز قیاسی | جمعه 27 دی 92 - 08:14

به گزارش میهن پست -پرونده مرد جنایتکار که پس از قتل هولناک دوقلوهایش، خود را حلق آویز کرده بود برای رسیدگی به اداره…