شغل نشان

برچسب‌ "Yaw VR"

صندلی مخصوص هدست‌ های واقعیت مجازی توسط مجارستانی ها ساخته شد

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 04 بهمن 96 - 10:53

صندلی مخصوص هدست‌ های واقعیت مجازی در حالی توسط یک کمپانی مجارستانی ها ساخته شد که اگر چه استفاده از هدست‌ های واقعیت…