شغل نشان

برچسب‌ "YInMn"

رنگ جدیدی با نام YInMn توسط شیمیدانان ساخته شد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۱۲ تیر ۹۵ - ۰۸:۴۰

رنگ جدیدی با نام YInMn در حالی توسط شیمیدانان در دانشگاه ایالتی اورگن (OSU) ساخته شده که در عین ناباوری این شیمیدان ها…