شغل نشان

برچسب‌ "Yutu"

ماه نورد چینی Yutu بعد از ۳۱ ماه نابود شد ؟!

چنگیز قیاسی | دوشنبه 18 مرداد 95 - 12:50

ماه نورد چینی Yutu بعد از ۳۱ ماه نابود شد؟ این تیتری است که رسانه ها معتبر علمی جهان در خصوص پایان ماموریت…