شغل نشان

برچسب‌ "Zipperbot"

زيپ هوشمندي كه مانع پرخوري افراد مي شود + عكس

چنگیز قیاسی | یکشنبه 02 فروردین 94 - 08:38

به گزارش ميهن پست -لباس پوشیدن مختص انسان بوده و نحوه پوشیدن لباس در سراسر جهان تقریبا مشابه است. این ویژگی نقش مهمی…