چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۰۹:۱۴

سلامت نیوز: رییس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت از ایجاد واحد بهداشت حرفه ای در همه بیمارستانهای کشور…

سلامت نیوز: رییس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت از ایجاد واحد بهداشت حرفه ای در همه بیمارستانهای کشور خبر داد.

رضا عزتیان در گفتگو با ایلنا گفت: بیمارستان ها از نظر خدمات بهداشت حرفه ای از اهمیت مضاعفی برخوردارند چرا که خود آنها در ارائه این خدمات نقش دارند.

وی تشکیل و تقویت واحدهای بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها را از اولویت های این اداره در سال 93 عنوان کرد و افزود: برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در بیمارستان ها از جمله اقدامات در این راستاست.

عزتیان با بیان اینکه در هر بیمارستان باید یک واحد بهداشت حرفه ای مستقر شود، گفت: در این واحد باید یک کارشناس بهداشت حرفه ای مستقر باشد که شناسایی، اندازه گیری، ارزش‌یابی و کنترل عوامل زیان بار درمحیط کار را اندازه گیری کند و همچنین سلامت نیروی کار در بیمارستان را دنبال کند.

وی تصریح کرد: از سال 89 ایجاد واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها در حال انجام است اما امسال به دنبال تشدید آن هستیم.

عزتیان با اشاره به اینکه در این سال ها به دنبال پایه ریزی و بسترسازی ایجاد واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها بودیم، افزود: با توجه به اینکه پایه ریزی و بسترسازی هایی که انجام شده است باید در همه بیمارستان ها واحد بهداشت حرفه ای ایجاد شود و خدمات بهداشت حرفه ای درآنها ارتقا یابد به ویژه آنکه ایجاد واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان بخشی از اعتباربخشی بیمارستان‌هانیزمحسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.