یکشنبه، ۱۲ مرداد ۹۳ - ۰۵:۳۱

سلامت نیوز:انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.دکتر عباس دقاق‌زاده،متخصص طب فيزيکي و توانبخشي…

سلامت نیوز:انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.
دکتر عباس دقاق‌زاده،متخصص طب فيزيکي و توانبخشي در هفته نامه سلامت نوشت: انگشت چکشي يکي از انواع بدشکلي انگشت پا است، به اين صورت که انتهاي انگشت، همان‌طور که در تصوير مي‌بينيد، به سمت پايين خم مي‌شود. معمولا اين عارضه در انگشت دوم پيدا مي‌شود. انگشت چکشي مي‌تواند روي ديگر انگشتان نيز اثر بگذارد. اين خم شدن غيرطبيعي مي‌تواند باعث فشار روي پا و بروز مشکلاتي در پوشيدن کفش و راه رفتن شود. نبود تعادل بين تاندون‌هاي بالا و تاندون‌هاي پايين انگشت، باعث به‌وجود آمدن انگشت چکشي مي‌شود. اين نبود تعادل باعث وارد آمدن فشار روي انگشت دوم، سوم يا چهارم پا و خميده و چکشي شدن آنها مي‌شود. تاندون از بافت‌هاي فيبرمانند است که عضله را به استخوان متصل مي‌کند. علاوه بر بد شکلي انگشت پا، انگشت چکشي باعث به‌وجود آمدن ميخچه در بالاي انگشت در اثر اصطکاک ناشي از کفش مي‌شود. در صورت درمان نشدن به موقع، اين مشکل بدتر مي‌شود و به سفت شدن انگشت بدشکل مي‌انجامد. انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.

ماساژ انگشتان پا

ماساژ مي‌تواند يک راه موثر براي رفع گرفتگي عضلات ناشي از انگشت چکشي باشد. آرام انگشت خميده خود را ماساژ دهيد و آن را به جلو و عقب بکشيد و انعطاف‌پذيري عضلات را بيشتر کنيد. اين ماساژ دادن را تکرار کنيد تا طيف وسيعي از حرکت‌ها را بتوانيد انجام دهيد و انگشت خميده تا اندازه‌اي به موقعيت طبيعي‌تر خود نزديک‌تر شود.

حمل اشيا با انگشتان پا

برخي اشيا از قبيل تاس يا توپ‌هاي کوچک پلاستيکي را روي زمين بگذاريد و سعي کنيد با انگشتان پا، آن اشيا را از زمين برداريد. سعي کنيد در کمترين زمان ممکن، آن اشيا را از زمين برداريد. با اين ورزش مي‌توانيد مهارت پنجه را بررسي و عضلات و تاندون‌هاي انگشتان پايتان را تقويت کنيد.

چنگ زدن به حوله يا پارچه با انگشتان پا

روي يک صندلي بنشينيد و يک پارچه را روي زمين بگذاريد. حالا با انگشت‌هاي پايتان، آن پارچه را بارها و بارها تا کنيد يا چنگ بزنيد و بعد رهايش کنيد.

کشش عضلات ساق پا

کشش عضلات ساق پا، درمان‌کننده ناصافي انگشتان پا از جمله انگشت چکشي است:

دو کف دستانتان را روي ديوار بگذاريد و به طرف جلو تکيه کنيد. در حالي که قدمتان رو به جلو است، پاي راست خود را خم کنيد و با پاشنه پاي چپ کشيده، روي زمين فشار آوريد. اين حالت را به مدت 10 ثانيه ادامه دهيد و سپس پاي خود را عوض کنيد. حداقل 3 بار، اين ورزش کششي را براي هر پا انجام دهيد.

فشردن انگشتان پا

روي يک صندلي بنشينيد. پاي خود را بالا بياوريد. انگشتان را حرکت دهيد و آنها را به هم بفشاريد و بعد رها کنيد. اين ورزش را 10 تا 12 بار انجام دهيد.

چرخش انگشتان پا

با پاي برهنه روي زمين بايستيد. تمام انگشتان پاي خود را در يک زمان، از زمين بلند کنيد و بالا ببريد. سپس يکي يکي آنها را به سمت پايين بياوريد. اين حرکت را
10 تا 12 بار تکرار کنيد.

کشش کف پا

روي زمين بنشينيد. پاهاي خود را کشيده و روبروي خود قرار دهيد.

يک پارچه يا حوله را زير انگشتان پاي خود قرار دهيد.

آرام به عقب فشار آوريد و 20 تا 30 ثانيه در همان حالت نگه داريد. با کمک دست نيز مي‌توانيد انگشتان پا را به عقب برگردانيد.

ضربه زدن با انگشت شست پا

با پاي برهنه، انگشت شست پا را روي زمين بگذاريد و باقي انگشتان پا به سمت بالا باشند. در اين وضعيت بمانيد و آرام با انگشت شست پا، به زمين ضربه بزنيد. اين ضربه زدن را 10 تا 12 بار تکرار کنيد و سپس انگشت شست را به سمت بالا و انگشتان ديگر را به سمت پايين بياوريد.

یکشنبه، ۱۲ مرداد ۹۳ - ۰۵:۳۱

سلامت نیوز:انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.دکتر عباس دقاق‌زاده،متخصص طب فيزيکي و توانبخشي…

سلامت نیوز:انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.
دکتر عباس دقاق‌زاده،متخصص طب فيزيکي و توانبخشي در هفته نامه سلامت نوشت: انگشت چکشي يکي از انواع بدشکلي انگشت پا است، به اين صورت که انتهاي انگشت، همان‌طور که در تصوير مي‌بينيد، به سمت پايين خم مي‌شود. معمولا اين عارضه در انگشت دوم پيدا مي‌شود. انگشت چکشي مي‌تواند روي ديگر انگشتان نيز اثر بگذارد. اين خم شدن غيرطبيعي مي‌تواند باعث فشار روي پا و بروز مشکلاتي در پوشيدن کفش و راه رفتن شود. نبود تعادل بين تاندون‌هاي بالا و تاندون‌هاي پايين انگشت، باعث به‌وجود آمدن انگشت چکشي مي‌شود. اين نبود تعادل باعث وارد آمدن فشار روي انگشت دوم، سوم يا چهارم پا و خميده و چکشي شدن آنها مي‌شود. تاندون از بافت‌هاي فيبرمانند است که عضله را به استخوان متصل مي‌کند. علاوه بر بد شکلي انگشت پا، انگشت چکشي باعث به‌وجود آمدن ميخچه در بالاي انگشت در اثر اصطکاک ناشي از کفش مي‌شود. در صورت درمان نشدن به موقع، اين مشکل بدتر مي‌شود و به سفت شدن انگشت بدشکل مي‌انجامد. انجام تمرين‌‌هاي ورزشي ساده‌اي که در این مطلب مي‌خوانيد، مي‌تواند از تغيير شکل پا جلوگيري کند.

ماساژ انگشتان پا

ماساژ مي‌تواند يک راه موثر براي رفع گرفتگي عضلات ناشي از انگشت چکشي باشد. آرام انگشت خميده خود را ماساژ دهيد و آن را به جلو و عقب بکشيد و انعطاف‌پذيري عضلات را بيشتر کنيد. اين ماساژ دادن را تکرار کنيد تا طيف وسيعي از حرکت‌ها را بتوانيد انجام دهيد و انگشت خميده تا اندازه‌اي به موقعيت طبيعي‌تر خود نزديک‌تر شود.

حمل اشيا با انگشتان پا

برخي اشيا از قبيل تاس يا توپ‌هاي کوچک پلاستيکي را روي زمين بگذاريد و سعي کنيد با انگشتان پا، آن اشيا را از زمين برداريد. سعي کنيد در کمترين زمان ممکن، آن اشيا را از زمين برداريد. با اين ورزش مي‌توانيد مهارت پنجه را بررسي و عضلات و تاندون‌هاي انگشتان پايتان را تقويت کنيد.

چنگ زدن به حوله يا پارچه با انگشتان پا

روي يک صندلي بنشينيد و يک پارچه را روي زمين بگذاريد. حالا با انگشت‌هاي پايتان، آن پارچه را بارها و بارها تا کنيد يا چنگ بزنيد و بعد رهايش کنيد.

کشش عضلات ساق پا

کشش عضلات ساق پا، درمان‌کننده ناصافي انگشتان پا از جمله انگشت چکشي است:

دو کف دستانتان را روي ديوار بگذاريد و به طرف جلو تکيه کنيد. در حالي که قدمتان رو به جلو است، پاي راست خود را خم کنيد و با پاشنه پاي چپ کشيده، روي زمين فشار آوريد. اين حالت را به مدت 10 ثانيه ادامه دهيد و سپس پاي خود را عوض کنيد. حداقل 3 بار، اين ورزش کششي را براي هر پا انجام دهيد.

فشردن انگشتان پا

روي يک صندلي بنشينيد. پاي خود را بالا بياوريد. انگشتان را حرکت دهيد و آنها را به هم بفشاريد و بعد رها کنيد. اين ورزش را 10 تا 12 بار انجام دهيد.

چرخش انگشتان پا

با پاي برهنه روي زمين بايستيد. تمام انگشتان پاي خود را در يک زمان، از زمين بلند کنيد و بالا ببريد. سپس يکي يکي آنها را به سمت پايين بياوريد. اين حرکت را
10 تا 12 بار تکرار کنيد.

کشش کف پا

روي زمين بنشينيد. پاهاي خود را کشيده و روبروي خود قرار دهيد.

يک پارچه يا حوله را زير انگشتان پاي خود قرار دهيد.

آرام به عقب فشار آوريد و 20 تا 30 ثانيه در همان حالت نگه داريد. با کمک دست نيز مي‌توانيد انگشتان پا را به عقب برگردانيد.

ضربه زدن با انگشت شست پا

با پاي برهنه، انگشت شست پا را روي زمين بگذاريد و باقي انگشتان پا به سمت بالا باشند. در اين وضعيت بمانيد و آرام با انگشت شست پا، به زمين ضربه بزنيد. اين ضربه زدن را 10 تا 12 بار تکرار کنيد و سپس انگشت شست را به سمت بالا و انگشتان ديگر را به سمت پايين بياوريد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.